A “big data”-n, vagyis nagy mennyiségű adat elemzésén alapuló döntéshozatal az elmúlt években az üzleti világ egyik legforróbb témája lett. Bár sokáig úgy tűnt, hogy az adatalapú üzleti intelligencia (BI, Business Intelligence) a nagyok játékszere, a költséghatékony digitális megoldások fejlődésével mára egy kis- vagy középvállalkozás számára is óriási lehetőségeket rejtenek az adatvezérelt megoldások!

Mióta üzlet van, üzleti adatok is vannak. De elfelejtett kőtáblákon, fiókok mélyén lapuló kockás füzetekben, vagy soha meg sem nyitott Excel-táblákban sínylődve nincs az az adat, ami hozzájárulhatna egy vállalkozás fejlődéséhez. Az elmúlt évek “adatforradalmát” pont annak felismerése indította el, hogy valójában óriási adatbőségben élünk – és ez nincs másképp egy KKV-nál sem.

Adattenger egy karnyújtásnyira

Bár a kisvállalkozások vezetői gyakran csak legyintenek, mondván, ők túl kicsik az adatvezérelt megoldások használatához, valójában sokszor egy KKV-nál is értékes adatok garmadája hever parlagon. Ahhoz, hogy felismerjük, milyen kincseken ülünk, első lépés az adatleltár!

A rendelkezésre álló adatállomány tüzetes vizsgálatával feltárhatjuk, hogy milyen adatok segíthetik a jövőbeni döntéshozatalt. Gyakran igen egyszerűen elérhető adat például a vásárlási információk jókora halmaza: mikor, hányan, és milyen értékben vásárolnak nálunk. Szintén sok tanulságot rejthetnek a raktárkészletünkre vonatkozó információk, de érdekesek lehetnek a kiszállítási idők, illetve tevékenységünk egyes részfolyamatainak átfutási ideje is.

A legegyszerűbben pedig természetesen az online térben juthatunk adatokhoz: weboldalunk forgalmának követése akár ingyenes eszközökkel is könnyedén lehetséges. Ezek elemzése jó első lépés az adatvezérelt döntéshozatal irányába.

Manapság azonban már nem csak “hozott anyagból” dolgozhatunk: a különféle szenzorok és adatfeldolgozást végző technológiák elég olcsóvá váltak ahhoz, hogy egy magyar KKV számára is reális legyen a használatuk. Ha tevékenységünkhöz illeszkedik, ezek okos alkalmazása értékes információkkal szolgálhat, így sok költséget takaríthat meg nekünk. Hogy csak pár példát említsünk: könnyen megvalósítható lehet a raktárban dolgozó munkatársak, vagy a kiszállítást végző autók mozgásának figyelése, de akár a webshopunkat böngésző látogatók kurzorának követése is.

Adatból információ

Ha vállalkozásunk adatgazdálkodását tudatosabb alapra helyeztük az adatok leltározásával és hatékony gyűjtésével, ideje elkezdeni elemezni azokat.

Már egyszerűbb statisztikai eszközök is nagyban segíthetik a döntéshozatalt és az üzleti tervezést, például különféle trendek felismerésével. Milyen szezonalitást mutat az értékesítésünk? Milyen termékek értékesítése között látunk összefüggéseket? A nap melyik szakában miként változik termékeink kiszállítási ideje? A múltbéli adatok statisztikai elemzésével megérthetjük azokat a folyamatokat, amik befolyásolják üzletmenetünket.

Ha képesek vagyunk több adatot bevonni, azt is elkezdhetjük megérteni, milyen okok rejlenek a felismert mintázatok mögött – és persze, hogy milyen jelei vannak ezeknek a folyamatoknak. Ezen jeleket érdemes figyelemmel követnünk a jövőben, így valós időben kaphatunk képet vállalkozásunk főbb folyamatairól. Idővel és szofisztikáltabb adatalapú technikák használatával pedig megkísérelhetjük előre felmérni, hogy a múltbéli tapasztalatok alapján hogyan alakulhatnak ezek a folyamatok a jövőben.