A közelmúltban nagy médiafelhajtást okozó ChatGPT mára már megkerülhetetlen téma lett a közéletben. Az EU döntéshozói is figyelemmel kísérték a ChatGPT látványos sikerdiadalát, de azt megelőzően is dolgoztak már az AI szabályozáson. Nézzük, mit tudunk a világ első AI-szabályozásáról!

Nagy lehetőségek, még nagyobb veszélyek?

A mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, vagyis AI, illetve magyarul csak MI) talán a legnagyobb horderejű technológia, amin az emberiség valaha is dolgozott. A generatív MI kategóriájába tartozó ChatGPT megjelenése és futótűzszerű terjedése óta bőven hallhattunk nagy ígéreteket arról, hogy micsoda ugrásszerű fejlődést hozhatnak a hasonló eszközök. Emellett viszont szakértők egyre hangosabban követelik az AI fejlesztésének szabályozását is, attól tartva, hogy a kontrollálatlanul fejlődő technológia az emberiség végét hozhatja el.

Jelen tudásunk szerint mindkét csoport véleményében lehet igazság – mindenesetre a polgárainak jogvédelmében élenjáró EU máris tervezi a mesterséges intelligencia szabályozását, ezzel remélhetőleg biztonságossá “szelídítve” a technológiát.

Mi a baj az AI-val?

Az EU egyszerre tart az AI túlzott használatától és attól is, hogy az államközösség nem aknázza ki teljesen a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. De annak tisztázása is fontos kérdés, hogy ki visel felelősséget bármilyen, az AI által okozott kárért. Ezen felül pedig fontos aggály az is, hogy a MI milyen módokon fenyegetheti a demokráciát és az alapvető emberi jogokat – ahogy a piaci versenyt és a munkaerőpiacot is nagyban befolyásolhatja a mesterséges intelligencia elterjedése. Végezetül az EU amiatt is kifejezte kétségeit, hogy milyen biztonsági kockázatokat jelenthet az AI, valamint, hogy milyen károkat okozhat a transzparencia hiánya. Mindezeket igyekszik adresszálni egy új jogszabálytervezet.

Itt az új MI-jogszabály, az AI Act

Az Európai Parlament két szakbizottsága idén májusban fogadta el az AI Act-et, vagyis a mesterséges intelligenciát szabályozó jogszabálytervezetet. Hasonló szabályozásról világszinten sincs tudomásunk, vagyis először az EU kezdte meg egy átfogó szabályrendszer kidolgozását a technológia biztonságosságának szavatolására.

Az AI Act négy fő kockázati kategóriát határoz meg az AI-alkalmazások számára, és ezekhez különféle szabályokat rendel:

  • Elfogadhatatlan kockázatnak minősül, ha az MI bármilyen módon egyértelműen fenyegeti az emberek biztonságát, megélhetését, vagy jogait. Ezen termékeket egyértelműen tiltja az EU szabálytervezete. Ide tartozik például egy olyan hangalapú és MI-vel felturbózott játék, ami a gyerekeket veszélyes viselkedésre buzdítja.
  • Magas kockázatot jelent például az, ha az AI-t kritikus infrastruktúrában (pl. közlekedés) használják, így emberek testi épsége foroghat kockán, de ide tartoznak például az oktatásban használt pontozó-asszisztensek is (hiszen ezek befolyásolhatnák, milyen oktatáshoz juthatnak az EU polgárai). A rendvédelem, határvédelem, igazságszoltáltatás és különféle közszolgáltatások is ebbe a körbe tartoznak. A szabályozás előírja az itt használt mesterséges intelligencia-termékek kockázatmenedzsmentjét, de azt is, hogy ezek az MI-algoritmusok magas minőségű adatokkal dolgozzanak, és eredményeiket rögzítsék a kellő követhetőség érdekében. Ezen termékek dokumentációját és biztonsági előírásait is szabályozza az AI Act.
  • A korlátozott kockázati kategóriába tartoznak az olyan mindennapos MI-felhasználások, mint például egy chatbot (vagyis olyan robot, amivel beszélgetve információhoz juthatunk például egy weboldalon). Ezen kategória számára a transzparencia az AI Act legfőbb feltétele: az MI-vel interakcióba lépő embernek minden esetben tisztában kell lennie azzal, hogy mesterséges intelligenciával beszélget.
  • Végezetül pedig vannak a minimális kockázattal bíró vagy kockázatmentes MI-applikációk – ide tartozik az EU-ban ma is használt AI-rendszerek nagy része, mint például a videojátékok vagy spamszűrők. Ezen körre a szokványos piaci szabályozások érvényesek.

Az Európai Parlament képviselői 2023. május 11-én megszavazták a beterjesztett AI-szabálytervezetet, így a jogi folyamat továbbléphet. A híradások szerint a Európai Unió Tanácsában elnökségi pozícióban lévő Spanyolország szorgalmazza, hogy minél előbb iktassák be az AI szabályozást a kontinensen, így számíthatunk rá, hogy a közeljövőben hallani fogunk még a világ első AI-szabályozásáról.